Kotłownie, Wentylator, Konstrukcja stalowa, Remonty rusztów, Odżużlacz, Spaliny, Kanały, Łuski, Cyklon, Chemiczne czyszczenie, Multicyklony, Kotłownia, MOS, Estakada stalowe konstrukcje, czyszczenie chemiczne, ruszt, kanał spalin, wentylatory, ruszty łuskowe, multicyklon, cyklony, odpylanie, ciepłownia, remonty urządzeń, rurociąg
Remonty, montaż, produkcja, urządzenia energetyki cieplnej. Chemiczne czyszczenie urządzeń. Stalowe konstrukcje
energetyka cieplna, montaż i remonty urządzeń
Chemiczne czyszczenie: skraplacze wyparne, wymienniki ciepła, kotły parowe i wodne, rurociągi odpopielania
Trawienie i pasywacja stali nierdzewnej
Odpylanie spalin, multicyklony, cyklony
Konstrukcje stalowe, rurociągi, estakady, urządzenia odpylające, cyklon, multicyklon
Nasi klienci: ciepłownie, kotłownie

Radom, tel. (048) 3311763

Instalacje odpylania spalin - multicyklony, cyklony

Nowe normy, zmniejszające dopuszczalną emisję pyłu z kotłów rusztowych nie wymagają zmiany sposobu odpylania spalin. Nie jest konieczne stosowanie filtrów tkaninowych lub elektrofiltrów. W dalszym ciągu można stosować odpylacze cyklonowe, pod warunkiem, że będą to cyklony wysokoskuteczne, prawidłowo dobrane do warunków pracy kotła. Niemożliwe staje się wykładanie cyklonów bazaltem (w obecnie stosowanej technologii), ponieważ wykładzina taka powoduje obniżenie o kilka procent sprawności odpylania. Konstrukcja odpylacza powinna uniemożliwiać wtórne porywanie zatrzymanego pyłu poprzez zastosowanie dużych zbiorników pyłu, szczelne zamknięcia zbiorników i ciągłe usuwanie zatrzymanego pyłu.

Wszystkie te wymagania spełniają produkowane i montowane przez nas dwustopniowe cyklonowe odpylacze spalin.

Układ dwustopniowego odpylania składa się z dwóch połączonych szeregowo odpylaczy cyklonowych, pierwszy stopień odpylania stanowi multicyklon przelotowy, drugi to bateria cyklonów.

Zakres dostawy może obejmować zarówno kompleksowy układ odpylania jak i poszczególne jego elementy (bateria cyklonów, multicyklon przelotowy, kanały spalin, zsypy, itp.)

Multicyklon zbudowany jest z cyklonów przelotowych o średnicy 250 mm, posiadających czterołopatkowe, profilowane kierownice. Odpylacz wstępny zwiększa o kilka procent skuteczność odpylania układu w porównaniu z pojedynczym odpylaczem cyklonowym, głównym jego zadaniem jest ochrona przed ścieraniem baterii cyklonów (poprzez zatrzymanie pyłów grubych, najbardziej erozyjnych). Unika się konieczności wykładania cyklonów bazaltem, powodującym pogorszenie skuteczności ich działania. Z doświadczeń eksploatacyjnych okazało się, że stosowanie multicyklonów o skuteczności większej niż 50% nie zawsze jest opłacalne, może pogorszyć się skuteczność odpylacza drugiego stopnia tak, że skuteczność układu wzrośnie mało a nieproporcjonalnie zwiększy się opór hydrauliczny układu. Drugim stopniem odpylania są cyklony naszej konstrukcji (zazwyczaj o małych średnicach) zestawione w baterie.

Opór przepływu układu dwustopniowego nie jest większy niż dotychczas stosowanych odpylaczy bateryjnych C41, D lub CE, nie ma więc potrzeby wymiany zainstalowanych wentylatorów wyciągowych. Możliwe też jest wykorzystanie konstrukcji wsporczych dotychczas pracujących odpylaczy. Zbiorniki pyłu odpylaczy pierwszego i drugiego stopnia posiadają zamknięcia celkowe lub zawory szczelinowe (gumowe). Pył zatrzymany w pierwszym stopniu odprowadzany jest (najczęściej) grawitacyjnie do wanny odżużlacza, pył z drugiego stopnia transportowany jest (przenośnikami ślimakowymi, taśmowymi, linowymi, hydraulicznie) zgodnie z życzeniem inwestora.

Posiadamy własne metody doboru układów dwustopniowych do poszczególnych kotłów. W chwili obecnej pracuje ponad 150 dwustopniowych instalacji odpylających za kotłami różnych typów i wielkości.

multicyklon, cyklon, budowa, kocioł


Budowa multicyklonu

mos, budowa multicyklonu
Rys.1
odpylanie spalin, cyklony
Rys.2

Multicyklon osiowy (rys. 1) składa się z obudowy (1), cyklonów osiowych (2) i zbiornika pyłowego (3). Obudowa (1) posiada ścianę przednią i tylną z otworami w których zamontowane są cyklony osiowe (2). W dolnej części obudowy (1) znajduje się ramowa podstawa, do której przykręcany jest zbiornik pyłowy (3). Od strony wlotu i wylotu multicyklonu zamontowane są kolektory: wlotowy (4a) i wylotowy (4b). Multicyklon typu MOS-n posiada rury odsysające (5) łączące zbiornik (3) z kolektorem wylotowym (4b). Cyklon osiowy (2) stanowi element odpylający. Cyklon osiowy (rys. 2) zbudowany jest z cylindrycznego płaszcza cyklonu (A) na wlocie którego zamocowany jest czterołopatkowy żeliwny zawirowywacz (B), oraz kominka wylotowego (C), z pierścienia (D) umieszczonego centrycznie z drugiej strony płaszcza cyklonu (A).

1. Zasada działania
Spaliny przepływając przez element łopatkowy (B) zostają zawirowane, skutkiem czego pył pod wpływem siły odśrodkowej odrzucany zostaje na ściankę płaszcza cyklonu (A) skąd poprzez szczelinę utworzoną pomiędzy pierścieniem (D) i płaszczem (A) przepływa do obudowy multicyklonu, a następnie opada do jego zbiornika. Przepływ pyłu z cyklonu osiowego do obudowy multicyklonu, a następnie do zbiornika wspomagany jest poprzez system odsysania spalin.

2. Parametry pracy
Prędkość spalin na wlocie do cyklonu osiowego (w części cylindrycznej): Od 7 m/s do 12 m/s (najkorzystniej 9-11 m/s)
Skuteczność działania:
- MOS - do 50%
- układ dwustopniowy (MOS + bateria cyklonów) - do 96%

Opory przepływu dla gęstości gazu 1 kg/m³ i zalecanych prędkości
- od 392 Pa do 1152 Pa

Trwałość multicyklonu: ok. 10 lat

3. Wytyczne dotyczące montażu i eksploatacji
Multicyklony osiowe należy szczelnie połączyć z instalacją spalinową kotła zgodnie z projektem. Kołnierze skręcane śrubami uszczelnia się sznurem azbestowym o grubości 5-6 mm. Po zmontowaniu należy odpylacze dodatkowo pomalować farbą silikonową odporną na temperaturę do 300°C. Multicyklony osiowe montowane są zwykle wewnątrz kotłowni - wówczas nie wymagają izolacji cieplnej ścian zewnętrznych, o ile nie jest to konieczne ze względów BHP. W przypadku usytuowania multicyklonów na zewnątrz kotłowni, należy je zaizolować cieplnie wraz ze zbiornikami wełną mineralną o grubości ok. 50 mm i osłonić od zewnątrz blachą ocynkowaną ok. 0,5 mm. Warunkiem prawidłowej pracy multicyklonów jest szczelność wszystkich połączeń, uniemożliwiająca dopływ powietrza do wnętrza odpylacza. Szczególną uwagę należy zwrócić na odprowadzenie pyłu ze zbiornika, w tym prawidłowe działanie zamknięć pod zbiornikami pyłu. W czasie pracy odpylacza pył może znajdować się jedynie w zbiorniku do 1/3 jego wysokości licząc od otworu wylotowego pyłu.

4. Przykładowe wyniki pomiarów
Poniżej podajemy wyniki pomiarów stężenia pyłu przy zawartości tlenu 6% w dwustopniowych instalacjach wykonanych przez nasze Przedsiębiorstwo:

EC Radom
WR-25 nr 1: stężenie - 90,55 mg/nm³, skuteczność - 96,5%
WR-25 nr 3: stężenie - 155,8 mg/nm³, skuteczność - 94,1%

ZGKiM Pabianice
WR-25 nr 3: stężenie - 121,9 mg/nm³, skuteczność - 93,8%
WR-25 nr 4: stężenie - 157,4 mg/nm³, skuteczność - 94,2%
WR-25 nr 1: stężenie - 164,2 mg/nm³, skuteczność - 94,1%

OPEC Grudziądz
OR 32 nr 2 stężenie - 91 mg/nm³, skuteczność - 94,6%

PEC Biała Podlaska
WR-25 nr 3 stężenie - 182 mg/nm³, skuteczność - 93,8%

ZEC Bolesławiec
WR-10 nr 2 stężenie - 204,9 mg/nm³, skuteczność - 93,7%

RADPEC Radom
WR-25 nr 1 stężenie - 158,6 mg/nm³, skuteczność - 94,1%
WR-25 nr 2 stężenie - 113,0 mg/nm³, skuteczność - 95,6%
WR-25 nr 3 stężenie - 169,4 mg/nm³, skuteczność - 94,0%
WR-25 nr 6 stężenie - 166,3 mg/nm³, skuteczność - 93,7%

W przypadku zainteresowania naszą oferta prosimy o kontakt telefoniczny lub listowy. Być może zaoszczędzi to Państwu wielu kłopotów eksploatacyjnych. Naszym celem jest Państwa korzyść. Zapraszamy również do zapoznania się z pełną ofertą usług świadczonych przez naszą firmę.